Vận May Free Fire 80K

Cam kết 99% nhận được acc đúng

40% trúng tài hoản nhiều SKIN SÚNG

40% nhận được tài khoảng nhiều set đồ cam

10% acc cùi

10% acc không đăng nhập được

Ae mua acc lấy mã đăng nhập ở phần bổ sung ( nếu có ) mỗi mã chỉ được sử dụng 1 lần ( shop sẽ cung cấp 10 mã )