Rút vật phẩm

Rút kim cương
Hiện có: KC
Mã Đơn Id Nhận Số Kc Thời Gian Trạng thái